Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007
Τι είναι το eTwinning;

Το eTwinning έχει ως στόχο τη διασύνδεση των σχολείων της Ευρώπης και αποτελεί από τον Σεπτέμβριο του 2004 μία από τις πολλές δράσεις του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου.
H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Είναι μία συνεργατική δράση όπου 2 τουλάχιστον σχολεία από 2 τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Όλοι οι Ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες μέσω της δράσης eTwinning έχουν τη δυνατότητα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά projects με κάποιο σχολείο από άλλη Ευρωπαϊκη χώρα.

Μια ομάδα μαθητών από το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου και μια ομάδα μαθητών από το Gomarus College Groningen (Ολλανδία) που εχουν ΕΠΙΛΕΞΕΙ να διδαχθούν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, επεξεργάζονται project με θέμα :
Σκοπός είναι
  • η υποστήριξη του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών που διδάσκονται οι μικροί Ολλανδοί (12-13 ετών) από τους Έλληνες συμμαθητές τους και
  • η παρουσίαση της πόλης και στοχείων του πολιτισμού τους
με δημιουργικές, ελκυστικές, πολυμεσικές δράσεις και
με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αγγλικών και αρχαίων ελληνικών .
ABOUT ETWINNING
eTwinning is the main action of the European Union's eLearning programme.
eTtwinning promotes the use of Information and Communication Technologies (ICT) at schools in Europe. Teachers and students use the Internet to work together across borders. They cooperate, exchange information and share learning materials.
eTwinning broadens the scope of the pedagogical opportunities that are offered to teachers and students, motivates to learn and opens the classroom to Europe.
Who can get involved?
Teachers in any subject, headmasters, librarians and other school staff,
Schools from the European Union, Norway and Iceland,
Schools in primary and secondary education (indicative age bracket: 3 to 19 year-olds).
What can you do in eTwinning?
There are no requirements to the aims, duration or scope of activities, except the pedagogical relevance of the project for the school and its pupils and the use of Information and Communication Technologies.
Why get involved in eTwinning?
European collaboration through ICT gives a new dimension to teaching and motivates teachers and students to learn.
It also:
Fosters intercultural competencies and communication skills,
Improves ICT skills,
Gives a perspective to culture and values,
Enables pedagogical innovation,
Creates an attractive learning environment for teachers, pupils and the whole school,
Provides the basis for long lasting projects which can develop over time.

Thanks to eTwinning, it is now easy to collaborate across borders using ICT. Schools can involve themselves in eTwinning without any application procedure, and eTwinning partnerships only have to meet a minimum of criteria.Δεν υπάρχουν σχόλια: