Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ ABOUT US


Τα δύο σχολεία ανταλλάσσουν φωτογραφίες από τον τόπο που ζούν


Gomarus College Groningen AND 1st junior High School of Rhodes are going to work on the project "Enjoy ancient greek and multimedia friendship"
Each school will exchange information with the other school. Each school will make a presentation of its town, will develop multimedia presentations about history, architecture, or important events.


GREECE

Δεν υπάρχουν σχόλια: